zaplétat seimpf, zaplést sepf

 1 
 ≈   impf: zamotávat se; ztrácet přehled; protiřečit si  pf: uváznout; zamotat se; zmást se; ztratit přehled
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:    impf: ryby se zaplétaly do sítí; zaplétala se do záclony; zaplétal se do vlastních tvrzení  pf: ryby se zapletly do sítí; zapletla se do záclony; zapletl se do vlastních tvrzení
-class:   location

 2 
 ≈   impf: zapojovat se  pf: zapojit se
-frame:   ACTobl  PATobl  
1do+2
-example:    impf: zaplétal se do obchodu s drogami  pf: zapletl se do obchodu s drogami
-class:   intervention

 3 
 ≈   impf: navazovat nevhodné styky  pf: navázat nevhodné styky
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:    impf: zaplétal se s dealery drog / s bratrovou přítelkyní  pf: zapletl se s dealery drog / s bratrovou přítelkyní
-rcp:   ACT-PAT:  impf: zaplétali se spolu  pf: zapletli se spolu
-class:   social interaction

 4 
 ≈   impf: zamotávat se; znejasňovat se  pf: zamotat se; znejasnit se
-frame:   ACTobl  
1
-example:    impf: případ se stále více zaplétá  pf: případ se postupně ještě více zapletl