zapisovatimpf, zapsatpf

 1 
 ≈   impf: psaním zaznamenávat  pf: psaním zaznamenat
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  LOCtyp  DIR3typ  
143
-example:    impf: zapisovat (si.BEN) výpověď do sešitu; zapisovat tužkou poznámky v sešitě; zapisovat skladbu na magnetofonovém pásku  pf: zapsat (si.BEN) výpověď do sešitu; zapisovat tužkou poznámky v sešitě; zapsat skladbu na magnetofonovém pásku
-rfl:   cor4:  impf: zapisoval se každé ráno do sešitu příchodů  pf: zapsala se do knihy příchodů
pass:  impf: výpovědi se zapisují nejprve nanečisto  pf: stížnost se zapíše do knihy přání a stížností a poté je řešena

 2 
 ≈   impf: přihlašovat; zaznamenávat do seznamu  pf: přihlásit; zaznamenat do seznamu
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  COMPLtyp  
14jako+4
-example:    impf: zapisovat syna na vysokou školu jako studenta; zapisovat ho jako studenta  pf: zapsat syna na vysokou školu jako studenta; zapsat ho jako studenta
-rfl:   cor4:  impf: zapisoval se každý rok na jinou školu  pf: zapsal se na VŠCHT
pass:  impf: na tento typ školy se zapisuje až v září  pf: uchazeč se zapíše na seznam
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   location

 3 
 ≈   impf: hlásit se  pf: přihlásit se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:    impf: zapisovat si předmět  pf: zapsat si předmět
-rfl:   pass:  pf: předmět se zapíše v odpovídajícím ročníku
pass0:  impf: tyto předměty se zapisují až v druhém ročníku