zapíratII seimpf, zapřítII sepf

 1 
 ≈   impf: přemáhat se  pf: přemoci se
-frame:   ACTobl  
1
-example:    impf: dlouho se zapíral, aby vybuchl zlostí  pf: zapřel se, aby vybuchl zlostí; Bedřich se zapře a prohlásí, že král utekl (ČNK)