zanedbávatimpf, zanedbatpf

 1 
 ≈   impf: nevěnovat se; nepečovat; opomíjet; neplnit  pf: nechat bez péče; opomenout; neplnit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,inf
-example:    impf: zanedbávat rodinu / přítele / dům / bezpečnostní opatření / svou povinnost; zanedbávat využít léčebně preventivní péče  pf: zanedbat rodinu / přítele / dům / / bezpečnostní opatření / svou povinnost; zanedbat využít léčebně preventivní péče (ČNK)
-control:   ACT
-rfl:   cor4:  impf: poslední dobou se zanedbáváš
pass:  impf: všichni věděli, že se bezpečnostní opatření zanedbávají  pf: zanedbala se bezpečnostní opatření
-rcp:   ACT-PAT:  impf: zanedbávali jeden druhého  pf: zanedbali jeden druhého

 2 
 ≈   impf: pomíjet; nebrat v úvahu; nezapočítávat  pf: pominout; nevzít v úvahu; nezapočítat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,že
-example:    impf: zanedbávat vnitřní odpor zdroje  pf: zanedbat vnitřní odpor zdroje (ČNK)
-rfl:   pass:  impf: drobné odchylky v měření se zanedbávají  pf: drobné odchylky v měření se zanedbají