zamýšletimpf

 1 
 ≈  hodlat; mít v úmyslu
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,inf
-example:   zamýšlel odejít brzo; Co s tím psíkem zamýšlíte?
-control:   ACT
-rfl:   pass0: co se původně zamýšlelo udělat s tímto projektem?