zamykatimpf, zamknoutpf

 1 
 ≈   impf: uzavírat na urč. místě  pf: uzavřít na urč. místě
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCobl  
14
-example:    impf: zamykal peníze v truhle  pf: zamkl peníze v truhle
-rfl:   cor4:  impf: zamykal se doma  pf: zamkla se doma
pass:  impf: peníze se zamykají v truhle  pf: peníze se zamknou v truhle
-class:   location

 2 
 ≈   impf: uzavírat na urč. místo  pf: uzavřít na urč. místo
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: zamykal peníze do truhly  pf: zamkl peníze do truhly
-rfl:   cor4:  impf: zamykala se do pokoje  pf: zamkl se do domu
pass:  impf: peníze se zamykaly do truhly  pf: peníze se zamkly do truhly
-class:   location

 3 
 ≈   impf: uzamykat na zámek  pf: uzamknout na zámek
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: zamykejte dům před zloději  pf: zamkl dům před zloději
-rfl:   pass:  impf: dům se zamyká před nevítanými hosty  pf: dům se zamkl před nevítanými hosty