zalévatimpf, zalítpf

 1 
 ≈   impf: zatápět; nalévat na něco tekutinu  pf: zatopit; nalít na něco tekutinu
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: řeka opakovaně zalévala město; maminka zalévala okurky lákem; zalévat květiny; zaléval ho studený pot  pf: rozvodněná řeka zalila město; maminka zalila okurky lákem; maso zalijte vodou a duste; zalít květiny; zalil ho pot
-rfl:   pass:  impf: květiny se pravidelně zalévají  pf: maso se zalije vodou a nechá se dusit

 2 
 ≈   impf: naplňovat něčím (tekutým)  pf: naplnit něčím (tekutým)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
147
-example:    impf: zalévat základy cementem; zalévat spáry podlahy; zaléval ho stud; zalévala sklenice s okurkami lákem  pf: zalít základy cementem; zalít spáry podlahy; zalila ji pýcha/lítost; zalila sklenice s okurkami lákem
-rfl:   pass:  impf: spáry v podlaze se zalévaly asfaltem  pf: spáry v podlaze se zalily asfaltem
-class:   providing