zakotvovatimpf, zakotvitpf

 1 
 ≈   impf: upoutávat; pevně usazovat  pf: upoutat; pevně usadit
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  MEANStyp  
147
-example:    impf: zakotvoval loď; zakotvovat stožár  pf: zakotvit loď v přístavu; zakotvit stožár
-rfl:   pass:  impf: loď se zakotvuje v docích; stožár se zakotvuje speciálními lany  pf: loď se zakotví v docích; stožár se zakotví speciálními lany
-class:   location

 2 
 ≈   impf: pevně/natrvalo/závazně stanovovat  pf: pevně/natrvalo/závazně stanovit
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCobl  
14
-example:    impf: zakotvovat povinnosti zaměstnavatele v zákoníku práce  pf: zakotvit povinnosti zaměstnavatele v zákoníku práce
-rfl:   pass:  impf: práva a povinnosti občanů se zakotvují v zákonech  pf: právo na práci se zakotví v ústavě

 3 
 ≈   impf: přistávat; pevně se usazovat; pevně tkvít  pf: přistát; pevně se usadit; pevně utkvít
-frame:   ACTobl  PATopt  LOCtyp  
17,s+7
-example:    impf: zakotvovat v manželství  pf: zakotvit v přístavu; zakotvit s loďstvem v přístavu; po dlouhé době zakotvil ve městě; zakotvit v uměleckých kruzích; měla bys už konečně zakotvit (ČNK)