zakončit sepf

 1 
 ≈  skončit něčím
-frame:   ACTobl  PATopt  
17
-example:   válka se zakončila smírem; závod se zakončil fiaskem
-class:   phase of action