zakončovatimpf, zakončitpf

 1 
 ≈   impf: ukončovat; dokončovat; dovádět ke konci  pf: ukončit; skončit; dokončit; dovést ke konci
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147
-example:    impf: závodnice zakončovala sezónu naprostým triumfem; představení zakončujeme scénkou  pf: závodnice zakončila sezónu triumfem; zakončil přednášku proslovem; besídku zakončíme koledami
-rfl:   pass:  impf: představení se zakončuje scénkou  pf: představení se zakončilo velkým potleskem pro účinkující
-class:   phase verb