zaklepatpf

 1 
 ≈  zaťukat; několikrát klepnout
-frame:   ACTobl  OBSTopt  MEANStyp  DIR3typ  BENtyp  
1o+473
-example:   zaklepal na dveře; zaklepal tužkou na stůl
-rfl:   pass0: zaklepalo se na dveře
-class:   contact

 2 
 ≈  zatlouct
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  DIR3typ  
147
-example:   zaklepal kolík do země
-rfl:   pass: kolík se zaklepal do země
-class:   contact

 3 
 ≈  zatřást; zachvět
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   zaklepala jím zima
-class:   cause motion