zajímatI seimpf

 1 
 ≈  projevovat zájem
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+4,zda
-example:   bratr se zajímá o historii
-rcp:   ACT-PAT: zajímali se o sebe
-class:   mental action