zachvívatimpf, zachvětpf

 1 
 ≈   impf: jemně pohybovat / třást  pf: jemně pohnout / zatřást
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:    impf: vítr zachvíval rákosím  pf: vítr zachvěl rákosím
-rfl:   pass0:  impf: zachvívalo se rákosím  pf: zachvělo se rákosím
-class:   cause motion