zachraňovatimpf, zachránitpf

 1 
 ≈   impf: poskytovat záchranu; zabraňovat zkáze / újmě  pf: poskytnout záchranu; zabránit zkáze / újmě
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  BENtyp  
14od+2,před+73
-example:    impf: zachraňovat někomu majetek před zničením; lékaři zraněným pracně zachraňovali životy  pf: zachránit někomu majetek před zničením; zachránil mu život
-rfl:   cor4:  impf: zachraňoval se a ostatním nepomohl  pf: zachránil se a ostatním nepomohl
pass:  impf: zachraňoval se jejich majetek  pf: zachránil se jejich majetek
-rcp:   ACT-PAT: