zahýbatIIpf

 1 
 ≈  opakovaně pohnout
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   zahýbal opatrně hlavou
-class:   cause motion

 2 
 ≈  urychlit práci (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:   zahýbal s prací
-rfl:   pass0: s prací se tento týden zahýbalo