zahrnovatimpf, zahrnoutpf

 1 
 ≈   impf: zasypávat; zanášet  pf: zasypat; zanést
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: zahrnovali jámy hlínou  pf: zahrnuli jámu hlínou
-rfl:   pass:  impf: jámy se zahrnovaly hlínou  pf: jámy se zahrnuly hlínou
-class:   providing

 2 
 ≈   impf: přikrývat  pf: přikrýt
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: zahrnovat růže  pf: zahrnout růže
-rfl:   cor4:  impf: ležel na pláži a zahrnoval se pískem  pf: lehl si na pláž a zahrnul se pískem
pass:  impf: právě se zahrnují růže  pf: zahrnou se růže
-rcp:   ACT-PAT:

 3 
 ≈   impf: započítávat  pf: započítat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14do+2,v+6
-example:    impf: zahrnoval náklady pobočky do celkového součtu  pf: zahrnul náklady pobočky do celkového součtu
-rfl:   pass:  impf: náklady se zahrnují do celkového součtu  pf: náklady se zahrnou do celkového součtu

 4 
 ≈   impf: obklopovat; hojně obdarovávat  pf: obklopit; hojně obdarovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147
-example:    impf: zahrnoval syna péčí  pf: zahrnul ji bohatstvím
-rfl:   cor4:  impf: zahrnoval se přepychem  pf: zahrnul se přepychem
pass:  impf: děti se zahrnují péčí  pf: děti se zahrnuly péčí
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   exchange

 5 
 ≈   impf: ohrnovat  pf: založit
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:    impf: zahrnovat nohavice  pf: zahrnuli si límec
-rfl:   pass:  impf: dlouhé nohavice se zahrnovaly  pf: dlouhé nohavice se zahrnuly

 6 
 ≈   impf: obsahovat; pokrývat  pf: obsahovat; pokrýt
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: sborník zahrnoval práce různé kvality; tato suma zahrnuje široké spektrum případů  pf: sborník zahrnul práce různé kvality; tato suma zahrnula široké spektrum případů