zahlédnoutpf

 1 
 ≈  letmo uvidět; shledat
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  LOCtyp  
14,jak,zda,že,cont
-example:   zahlédla, že se v protější budově svítí; zahlédla na stáncích nový typ šatů
-rfl:   cor4: zahlédl se v zrcadle
pass: tento živočich se ve volné přírodě zahlédne jen vzácně
-rcp:   ACT-PAT: letmo se zahlédli v parku
-class:   perception

 2 
 ≈  letmo uvidět
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14inf,jak,že
-example:   zahlédl maminku odcházet z domu
-control:   PAT
-rfl:   pass: občas se někdo zahlédne vcházet
-rcp:   ACT-PAT: zahlédli se odcházet z domu
-class:   perception