zahazovatimpf, zahoditpf1, zaházetpf2

 1 
 ≈   impf: zbavovat se odhozením; vyhazovat  pf1: zbavit se odhozením; vyhodit  pf2: zbavit se odhozením; vyhodit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3typ  
14
-example:    impf: zahazovat nedopalky do trávy  pf1: zahodit zbraně  pf2: zaházel všechno nahnilé ovoce (SSJČ)
-rfl:   pass:  impf: nedopalky se nezahazují do trávy  pf1: slamník se jen tak nezahodí  pf2: shnilé ovoce se zahází
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: házením přikrývat; házením zaplňovat  pf1: házením přikrýt; házením zaplnit  pf2: házením přikrýt; házením zaplnit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
147
-example:    impf: zahazoval díry ve zdi řídkou maltou  pf1: zahodil díry ve zdi řídkou maltou  pf2: zaházet příkop
-rfl:   pass:  impf: díry ve zdi se zahazují řídkou maltou  pf1: díra ve zdi se zahodí řídkou maltou  pf2: příkop se zaházel pískem
-class:   providing

 3 
 ≈  jen zahazovatimpf, zahoditpf1
 impf: promarňovat  pf1: promarnit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: zahazoval jednu šanci za druhou  pf1: zahodil krásnou šanci
-rfl:   pass:  impf: taková šance se nezahazuje  pf1: taková šance se přece nezahodí!