zabezpečovatimpf, zabezpečitpf

 1 
 ≈   impf: zajišťovat tak, aby to bylo pevné / bezpečné; činit bezpečným  pf: zajistit tak, aby to bylo pevné / bezpečné; učinit bezpečným
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  MEANStyp  
14,abyproti+3,před+77
-example:    impf: zabezpečovat dveře závorou; staticky zabezpečovat zdivo  pf: zabezpečit dveře závorou; staticky zabezpečit zdivo; zabezpečit zdroj elektrické energie proti náhodnému zapojení
-rfl:   pass:  impf: dveře se na noc zabezpečují závorou  pf: dveře se zabezpečily závorou

 2 
 ≈   impf: zajišťovat; zařizovat, aby se něco stalo / dodrželo  pf: zajistit; zařídit, aby se něco stalo / dodrželo
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
14,aby3
-example:    impf: zabezpečovat dodržování lidských práv; zabezpečovat tisk materiálů  pf: zabezpečit dodržování lidských práv; zabezpečit tisk materiálů; zabezpečit vhodné prostory
-rfl:   pass:  impf: zabezpečuje se dodržování lidských práv  pf: zabezpečilo se dodržování lidských práv

 3 
 ≈   impf: starat se; zaopatřovat hmotně  pf: postarat se; zaopatřit hmotně
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  MEANStyp  
14,abyproti+3,před+77
-example:    impf: zabezpečovat své děti proti chudobě / před chudobou penězi  pf: zabezpečit své děti proti chudobě / před chudobou penězi
-rfl:   cor4:  impf: zabezpečuje se proti chudobě  pf: zabezpečila se proti chudobě
pass:  impf: spořením se zabezpečuje budoucnost dětí  pf: spořením se zabezpečí budoucnost dětí
-rcp:   ACT-PAT:  impf: zabezpečovali se vzájemně  pf: zabezpečili se vzájemně