vzdalovat seimpf, vzdálit sepf

 1 
 ≈   impf: dostávat se do větší vzdálenosti; odcházet  pf: dostat se do větší vzdálenosti; odejít
-frame:   ACTobl  DIR1obl  
1
-example:    impf: laskavě se nevzdalujte z Prahy; auto se pomalu vzdalovalo od garáže  pf: auto se vzdálilo od garáže; vzdálil jsem se od svých plánů
-class:   motion

 2 
 ≈   impf: pozbývat blízkosti (časové i místní) / souvislosti  pf: pozbýt blízkosti (časové i místní) / souvislosti
-frame:   ACTobl  PATobl  
13,od+2
-example:    impf: autor se vzdaluje západní kultuře  pf: autor se vzdálil západní kultuře