vyzvedávatimpf1, vyzvedatimpf2, vyzvednoutpf

 1 
 ≈   impf1: zvedat nahoru  impf2: zvedat nahoru  pf: zvednout nahoru
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf1: vyzvedávala své dítě do náručí  impf2: vyzvedala své dítě do náručí  pf: vyzvedla své dítě do náručí
-rfl:   pass:  impf1: vrak lodi se vyzvedával na hladinu  impf2: vrak lodi se vyzvedal na hladinu  pf: vrak lodi se vyzdvihne na pevninu
-class:   transport

 2 
 ≈   impf1: zvedat z urč. místa  impf2: zvedat z urč. místa  pf: zvednout z urč. místa
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:    impf1: stroje vyzvedávaly vrak lodě z hloubky  impf2: stroje vyzvedaly vrak lodě z hloubky  pf: stroje vyzvednou vrak lodi z moře
-rfl:   pass:  impf1: vrak lodi se vyzvedával z hloubky  impf2: vrak lodi se vyzvedal z hloubky  pf: vrak lodi se z hloubky vyzvedne až poleví mrazy
-class:   transport

 3 
 ≈   impf1: vybírat něco uloženého  impf2: vybírat něco uloženého  pf: vybrat něco uloženého
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  BENtyp  
143
-example:    impf1: občané si mohou peníze vyzvedávat i na poštách; každý den vyzvedával děti ve škole  impf2: občané si mohou peníze vyzvedat i na poštách; každý den vyzvedal děti ve škole  pf: peníze vyzvedl na poště; vyzvedla dítě ve škole
-rfl:   pass:  impf1: peníze se vyzvedávají i na poštách  impf2: peníze se vyzvedají i na poštách  pf: peníze se vyzvednou v pátek

 4 
 ≈   impf1: oceňovat; zdůrazňovat  impf2: oceňovat; zdůrazňovat  pf: ocenit; zdůraznit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf1: starosta vyzvedával práci sociálního odboru  impf2: starosta vyzvedal práci sociálního odboru  pf: starosta vyzvedl práci sociálního odboru
-rfl:   pass:  impf1: na škole se stále vyzvedávala píle studentů  impf2: na škole se stále vyzvedala píle studentů  pf: vyzvedla se hlavně jeho statečnost