vyznávat seimpf, vyznat sepf

 1 
 ≈   impf: slovně projevovat; přiznávat  pf: slovně projevit; přiznat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
13z+2,zda,že,cont
-example:    impf: vyznávala se ze své vášně před všemi svými kamarádkami  pf: vyznal se mu ze svého hříchu
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vzájemně se vyznávali ze svých poklesků  pf: vzájemně se vyznali ze svých poklesků
-class:   communication

 2 
 ≈  jen vyznatpf se
rozumět
-frame:   ACTobl  PATobl  
1v+6
-example:   vyznal se v automobilech
-rcp:   ACT-PAT: Jan a Marie se v sobě vyznali

 3 
 ≈  jen vyznatpf se
orientovat se
-frame:   ACTobl  LOCobl  
1
-example:   vyznala se v této části Prahy