vyznačovatimpf, vyznačitpf

 1 
 ≈   impf: označovat  pf: označit
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:    impf: Karel jim vyznačoval na mapě cestu  pf: vyznačili jsme nejdůležitější body
-rfl:   pass:  impf: důležité body se vyznačují červeně  pf: důležité body se vyznačily červeně