vyzdvihovat/vyzdvihávatimpf1, vyzdvihat/vyzdvíhatimpf2, vyzdvihnoutpf

 1 
 ≈   impf1: zvedat nahoru; zdvíhat nahoru  impf2: zvedat nahoru; zdvíhat nahoru  pf: zvednout nahoru; zdvihnout nahoru
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf1: vyzdvihávala své dítě do náručí  impf2: vyzdvihala své dítě do náručí  pf: vyzdvihla své dítě do náručí
-rfl:   pass:  impf1: vrak lodi se vyzdvihoval na hladinu  impf2: vrak lodi se vyzdvihal na hladinu  pf: vrak lodi se vyzdvihne na pevninu
-class:   transport

 2 
 ≈   impf1: zvedat z urč. místa; zdvíhat z urč. místa  impf2: zvedat z urč. místa; zdvíhat z urč. místa  pf: zvednout z urč. místa; zdvihnout z urč. místa
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:    impf1: stroje vyzdvihávaly vrak lodě z hloubky  impf2: stroje vyzdvihaly vrak lodě z hloubky  pf: stroje vyzdvihnou vrak lodi z moře
-rfl:   pass:  impf1: vraky lodí se vyzdvihávají z hloubky  impf2: vraky lodí se vyzdvihají z hloubky  pf: vrak lodi se z hloubky vyzdvihne až poleví mrazy
-class:   transport

 3 
 ≈  jen vyzdvihovat/vyzdvihávatimpf1, vyzdvihnoutpf
 impf1: vybírat něco uloženého  pf: vybrat něco uloženého
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  BENtyp  
143
-example:    impf1: občané si mohou peníze vyzdvihávat i na poštách; každý den vyzdvihával děti ve škole  pf: občané peníze vyzdvihli na poště; vyzdvihla dítě ve škole
-rfl:   pass:  impf1: peníze se vyzdvihují i na poštách  pf: peníze se vyzdvihnou v pátek

 4 
 ≈   impf1: oceňovat; zdůrazňovat  impf2: oceňovat; zdůrazňovat  pf: ocenit; zdůraznit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf1: starosta vyzdvihával práci sociálního odboru  impf2: starosta vyzdvihal práci sociálního odboru  pf: starosta vyzdvihl práci sociálního odboru
-rfl:   pass:  impf1: na škole se stále vyzdvihávala píle studentů  impf2: na škole se stále vyzdvihala píle studentů  pf: vyzdvihla se hlavně jeho statečnost