vyzařovatimpf, vyzářitpf

 1 
 ≈   impf: vydávat záření / energii  pf: vydat záření / energii
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: hvězda v okamžiku exploze vyzařuje množství energie / tepla  pf: hvězda v okamžiku exploze vyzáří množství energie / tepla
-class:   emission

 2 
 ≈   impf: vycházet; šířit se; uvolňovat se (o záření / energii)  pf: uvolnit se (o záření / energii)
-frame:   ACTobl  DIR1obl  
1
-example:    impf: ze zdroje vyzařovala elektromagnetická energie  pf: ze zdroje vyzářila elektromagnetická energie
-class:   emission

 3 
 ≈  jen vyzařovatimpf
 impf: být patrný (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1,žez+2
-example:    impf: vyzařoval z něj klid; vyzařovalo z něj, že má všeho plné zuby

 4 
 ≈  jen vyzařovatimpf
 impf: bezděky projevovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: muž vyzařoval energii a tvrdohlavou odhodlanost

 5 
 ≈  jen vyzařovatimpf
 impf: šířit se / vystřelovat (o bolesti) (idiom)
-frame:   ACTobl  DIR1obl  
1
-example:    impf: bolest vyzařuje do zad