vyvracetimpf, vyvrátitpf

 1 
 ≈   impf: prudce vychylovat z původní polohy; vylamovat  pf: prudce vychýlit z původní polohy; zvrátit; vykloubit; vylomit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIRtyp  
14
-example:    impf: dítě vyvracelo hlavu dozadu; vichřice v noci vyvracela stromy z kořenů  pf: dítě vyvrátilo hlavu dozadu; vichřice včera vyvrátila několik stromů z kořenů
-rfl:   pass:  impf: les se čistil a vyvracely se kořeny padlých stromů  pf: na pasece se vyvrátily ty stromy, které byly napadené kůrovcem

 2 
 ≈   impf: ničit; bořit  pf: zničit; pobořit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: nepřátelé vyvraceli jednu pevnost za druhou; barbaři vyvraceli Řím  pf: nepřátelé vyvrátili jejich pevnosti; barbaři vyvrátili Řím
-rfl:   pass:  impf: vyvracela se jedna pevnost za druhou  pf: pevnost se vyvrátila do dvou dnů

 3 
 ≈   impf: dokazovat omyl / nesprávnost / chybu; vymlouvat  pf: dokázat omyl / nesprávnost / chybu; vymluvit
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
134,zda,že,cont
-example:    impf: snažila se mu vyvracet jeho radikální názory; Masaryk v 90. letech vyvracel, že by rukopisy byly pravé  pf: chtěla mu vyvrátit jeho omyl; Masaryk v 90. letech vyvrátil, že by rukopisy byly pravé
-rfl:   pass:  impf: v našem časopise se vyvracejí staré mýty  pf: tento mýtus se již dávno vyvrátil
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vzájemně si vyvraceli své názory  pf: vzájemně si vyvrátili své názory
-class:   communication