vyvíjetimpf, vyvinoutpf

 1 
 ≈   impf: vylepšovat; tvořit  pf: vylepšit; vytvořit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  BENtyp  
14z+23
-example:    impf: vyvíjel nové modely ze starých  pf: vyvinuli jsme pro vás nový bezpečnostní systém
-rfl:   pass:  impf: vyvíjí se nový model  pf: vyvinul se nový model
-class:   change

 2 
 ≈   impf: vydávat  pf: vydat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: vyvíjet energii / tlak  pf: vyvinout schopnost / úsilí / sílu / energii
-rfl:   pass:  impf: vyvíjí se na to mnoho energie  pf: vyvinulo se na to mnoho energie
-class:   emission

 3 
 ≈  jen vyvinoutpf
vyvléci; uvolnit; vymanit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  BENtyp  
143
-example:   jemně vyvinul dítě z matčiny náruče; vyvinula mu ruku z dlaně; jemně se mu vyvinula
-rfl:   cor4: vyvinula se z jeho náruče
pass: dítě se jemně vyvinulo z její náruče
-class:   location