vyřešitpf

 1 
 ≈  rozřešit; přijít na kloub
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   dítě hravě vyřešilo úlohu; dluhy vyřešil dobrovolným odchodem ze světa
-rfl:   pass: nečinností se tvé problémy nevyřeší

 2 
 ≈  technicky / umělecky pořádat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   architekt vyřešil byt moderně
-rfl:   pass: byt se vyřešil moderně