vyprávět/vypravovatIIimpf

 1 
 ≈  sdělovat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  EFFobl  
13o+64,zda,že,cont
-example:   vyprávět večer dětem pohádky; vyprávěl dobře; svědek vyprávěl, kdo nehodu zavinil
-rfl:   pass: pohádky se dětem vyprávějí před spaním
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: vyprávěli si o sobě výmysly
-class:   communication

 2 
 ≈  sdělovat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
13o+6
-example:   vyprávět večer dětem o vílách
-rfl:   pass0: o vraždách se dětem před spaním nevypráví
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: vyprávěli si o sobě
-class:   communication