vypovídatI seimpf

 1 
 ≈  mluvením zlepšit svůj psychický stav (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  
1z+2
-example:   vypovídala se ze špatné nálady