vypovídatIIpf1, vypovědětIIpf2

 1 
 ≈  všechno říci; prozradit
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  
13o+64,zda,že,cont
-example:    pf1: vypovídala mu všechny své trable  pf2: vypověděla mu všechny své trable
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: vypovídali si všechno o sobě
-class:   communication