vypovídatIimpf, vypovědětIpf

 1 
 ≈   impf: činit výpověď  pf: učinit výpověď
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFobl  MANNtyp  LOCtyp  
1o+64,zda,že,cont
-example:    impf: vypovídal před soudem; vypovídejte, zda jste to udělal nebo ne ...  pf: svědkyně u soudu vypověděla o celé věci, že ...; nedokázala vypovědět, kdo bratra zabil
-rfl:   pass:  impf: u soudu se vypovídá pod přísahou  pf: u soudu se vypověděla pravda
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vypovídali o sobě před soudem, že ...  pf: u soudu o sobě vypověděli, že...
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: rušit  pf: zrušit
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
134
-example:    impf: vypovídat přátelství / smlouvu  pf: náš podnik vypověděl Tesle smlouvu
-rfl:   pass:  impf: smlouva se vypovídá v případě porušení zásadních podmínek  pf: vypověděla se jim smlouva
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vypovídali si vzájemně smlouvy  pf: vypověděli si vzájemně smlouvy

 3 
 ≈   impf: vyhánět; vykazovat  pf: vyhnat; vykázat
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:    impf: takové lidi vypovídali ze země  pf: vypověděli zločince ze země
-rfl:   pass:  impf: za tento čin se cizinci vypovídají ze země  pf: cizinec se vypověděl ze země
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vypovídali se navzájem z kruhu svých přátel  pf: vypověděli se navzájem z kruhu svých přátel
-class:   transport

 4 
 ≈   impf: vyhlašovat  pf: vyhlásit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: Německo jim vypovídá válku  pf: Německo jim vypovědělo válku
-rfl:   pass:  impf: kvůli takovým prkotinám se válka nevypovídá  pf: vypověděla se jim válka
-rcp:   ACT-ADDR:

 5 
 ≈   impf: přestávat fungovat  pf: přestat fungovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  BENtyp  
143
-example:    impf: motor mu každou chvíli vypovídal službu  pf: motor mu vypověděl službu

 6 
 ≈  jen vypovídatIimpf
svědčit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFopt  
1o+64
-example:   to vypovídá mnohé o jeho možnostech
-class:   communication