vypočítávatimpf, vypočítat/vypočístpf

 1 
 ≈   impf: řešit; počítáním zjišťovat  pf: vyřešit; počítáním zjistit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
14,zda,že,contz+2
-example:    impf: dítě vypočítávalo jednu úlohu za druhou; průměrnou roční inflaci analytici vypočítávali na deset procent  pf: chlapec bezchybně vypočetl úlohu; analytici vypočítali roční průměrnou inflaci na deset procent
-rfl:   pass:  impf: během hodiny matematiky se vypočítávala jedna úloha za druhou  pf: během hodiny matematiky se vypočítala úloha

 2 
 ≈  jen vypočítávatimpf
citovat; vyjmenovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,zda,že,cont
-example:   vypočítávám její aktivity; na summitu vypočítáváme konkrétní kroky proti chudobě
-rfl:   pass: během summitu se vypočítávaly konkrétní kroky mířené proti chudobě
-class:   mental action