dokazovatimpf, dokázatIpf

 1 
 ≈   impf: projevovat; osvědčovat  pf: projevit; osvědčit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134,zda,že,cont
-example:    impf: dokazoval mu svou náklonnost  pf: dokázal mu svou náklonnost
-rfl:   cor3:  impf: musel si neustále dokazovat, že je nejlepší  pf: dokázal si, že je nejlepší
pass:  impf: náklonnost se dokazuje různými způsoby  pf: dokázala se jim náklonnost
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: dokazovali si navzájem, že se mají rádi  pf: dokázali si navzájem, že se mají rádi
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: provádět důkaz; zdůvodňovat; prokazovat  pf: provést důkaz; zdůvodnit; prokázat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  
13o+64,zda,že,cont
-example:    impf: dokazoval o tom, že to platí  pf: dokázal o tom, že to platí
-rfl:   pass:  impf: ve stati se dokazuje, že tento postup není nejlepší  pf: již před třiceti lety se dokázalo, že platí opak vašeho tvrzení
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: dokazovali si o tom navzájem, že to zvládnou  pf: dokázali si o tom navzájem, že to zvládnou
-class:   communication

 3 
 ≈  jen dokázatIpf
umět
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,inf
-example:   dokázal ustoupit; dokázal to
-control:   ACT