vynořovat seimpf, vynořit sepf

 1 
 ≈   impf: zdviháním se dostávat ven  pf: zdviháním se dostat ven
-frame:   ACTobl  DIR1obl  
1
-example:    impf: potápěči se vynořovali z vody  pf: potápěč se vynořil z vody
-class:   location

 2 
 ≈   impf: náhle se objevovat; vyvstávat  pf: náhle se objevit; vyvstat
-frame:   ACTobl  TWHENtyp  REGtyp  
1v+6
-example:    impf: od počátku se v této kauze vynořovala další a další fakta; vynořovaly se pochybnosti  pf: v této kauze se vynořila další fakta; vynořily se pochybnosti