vynechávatimpf, vynechatpf

 1 
 ≈   impf: vypouštět; vylučovat  pf: vypustit; vyloučit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGobl  
14z+2
-example:    impf: při dietě vynechte z jídelníčku tuky; z proslovu vynechejte veškeré zmínky o něm  pf: při dietě je dobré vynechat z jídelníčku tuky; z proslovu vynechal veškeré zmínky o něm
-rfl:   pass:  impf: při dietě se vynechávají z jídelníčku tuky  pf: při dietě se z jídelníčku vynechají tuky

 2 
 ≈   impf: neúčastnit se; zameškávat; zanedbávat; opomíjet  pf: nezúčastnit se; zameškat; zanedbat; opominout
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: závodník kvůli zranění vynechával letošní závody; nevynechával jedinou příležitost, aby se o tom nezmínil  pf: závodník kvůli zranění vynechal letošní závody; nevynechal jedinou příležitost, aby mu to nepřipomněl
-rfl:   pass:  impf: některé závody se vynechávají  pf: zřejmě se vynechají letošní závody

 3 
 ≈   impf: mít výpadek; zastavovat se; selhávat  pf: mít výpadek; zastavit se; selhat
-frame:   ACTobl  
1
-example:    impf: stroj vynechával; srdce vynechávalo  pf: stroj vynechal; srdce vynechalo

 4 
 ≈  jen vynechatpf
nepočítat s někým; nechat někoho být (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   Mě laskavě vynech!
-rfl:   pass: tentokrát se vynechal