vylíčitpf

 1 
 ≈  popsat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
134
-example:   vylíčil mu své dobrodružství; vylíčil své zážitky v románu
-rfl:   pass: zážitky se patřičně nevylíčí bez znalostí
-rcp:   ACT-ADDR: všechno jeden druhému vylíčili
-class:   communication

 2 
 ≈  natřít vápnem
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   vylíčit světnici vápnem
-rfl:   pass: světnice se každé léto vylíčí