vylévatimpf, vylítpf

 1 
 ≈   impf: odstraňovat  pf: odstranit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:    impf: vylévat vodu z konví  pf: vylít vodu z konve
-rfl:   pass:  impf: voda se po použití vylévá  pf: voda se po použití vylije
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: vyprazdňovat  pf: vyprázdnit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: vylévat konve  pf: vylít konev
-rfl:   pass:  impf: konve se každá večer vylévají  pf: konev se večer vylije

 3 
 ≈   impf: vyplachovat  pf: vypláchnout
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: vylévat láhev vařící vodou  pf: vylít láhev před použitím horkou vodou
-rfl:   pass:  impf: lahve se vylévají horkou vodou  pf: láhev se před použitím vylije horkou vodou

 4 
 ≈   impf: vypovídávat se  pf: vypovídat se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
13srdce
-example:    impf: vylévat mu srdce  pf: vylila mu srdce
-rfl:   pass:  impf: vylévalo se jim srdce  pf: vylilo se jim srdce
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vylévali si svá srdce  pf: vylili si svá srdce

 5 
 ≈  jen vylítpf
vyhodit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:   vylili ho ze školy
-class:   location