vyjadřovatimpf, vyjádřitpf

 1 
 ≈   impf: vyslovovat; sdělovat; znázorňovat  pf: vyslovit; sdělit; znázornit
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFobl  MEANStyp  LOCtyp  
1o+64,zda,že,cont7
-example:    impf: vyjadřovat své pohnutí pláčem; vyjadřovat v povídce svou nenávist vůči lidem; jasně svým postojem vyjadřoval, co to pro něj znamená  pf: vyjádřil o něčem své pochybnosti; vyjádřit v povídce svou nenávist vůči lidem; nedovedl vyjádřit, co všechno to pro něj znamená
-rfl:   pass:  impf: námitky se vyjadřují ihned po skončení referátu  pf: vyjádřila se námitka
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vyjadřovali o sobě navzájem pochybnosti  pf: vyjádřili o sobě navzájem pochybnosti
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: projevovat; dávat najevo  pf: projevit; dát najevo
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134,že
-example:    impf: vyjadřovat někomu politování  pf: vyjádřit někomu nedůvěru / soustrast
-rfl:   pass:  impf: soustrast se vyjadřuje na pohřbu  pf: vyjádřila se jim soustrast
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vyjadřovali si politování  pf: vyjádřili si navzájem nedůvěru
-class:   communication