vyhrkatII sepf

 1 
 ≈  s hrkáním vyjet; vykodrcat se
-frame:   ACTobl  DIR1obl  
1
-example:   vozy se časně zrána vyhrkaly z rynku

 2 
 ≈  uvolnit se; vytřást se
-frame:   ACTobl  BENtyp  
13
-example:   zákolníček se mu cestou vyhrkal