vyčleňovat seimpf, vyčlenit sepf

 1 
 ≈   impf: vydělovat se (samovolně)  pf: vydělit se (samovolně)
-frame:   ACTobl  DIR1obl  
1
-example:    impf: dítě se vyčleňovalo z kolektivu svým nepřátelským postojem ke druhým  pf: dítě se vyčlenilo z kolektivu ostatních svou uzavřeností
-class:   location