vybavovat seimpf, vybavit sepf

 1 
 ≈   impf: přicházet na mysl  pf: vzpomenout si
-frame:   ACTobl  PATobl  
31,jak,zda,že,cont
-example:    impf: vybavují se mi jen některá její slova  pf: vybavila se mi vzpomínka
-class:   mental action