vtiskat seimpf1, vtiskovat/vtiskávat seimpf2, vtisknout sepf

 1 
 ≈   impf1: vtlačovat se; vnořovat se; vnikat; vtěsnávat se; vpravovat se; vštěpovat se; vrývat se (do paměti)  impf2: vtlačovat se; vnořovat se; vnikat; vtěsnávat se; vpravovat se; vštěpovat se; vrývat se (do paměti)  pf: vtlačit se; vnořit se; vniknout; vtěsnat se; vpravit se; vštípit se; vrýt se (do paměti)
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:    impf1: stopy se vtiskaly do bláta; tvář se vtiskala do polštáře; cítí, že se stále více a více vtiská ke zdi; cítí, jak se mu její slova vtiskají do paměti  impf2: stopy se vtiskovaly / vtiskávaly do bláta; tváře se vtiskovaly / vtiskávaly do polštáře; obrys postavy se vtiskoval / vtiskával ke zdi; její slova se mu vtiskovala / vtiskávala do paměti  pf: stopy koňských kopyt se vtiskly do bláta; nenápadně se vtiskl do davu; jeho poslední slova se mi vtiskla do paměti
-class:   location