vstávatimpf, vstátpf

 1 
 ≈   impf: zvedat se; povstávat  pf: zvednout se; povstat; vztyčit se
-frame:   ACTobl  DIR1typ  
1
-example:    impf: vstával ze židle / z postele / od studia; podnik vstával z trosek  pf: vstala ze židle / z postele / od studia; podnik vstal z trosek
-rfl:   pass0:  impf: pomalu se vstávalo ze židlí  pf: pomalu se vstalo ze židle

 2 
 ≈   impf: opouštět lůžko  pf: opustit lůžko
-frame:   ACTobl  TWHENtyp  
1
-example:    impf: každý den vstávám v 7 hodin  pf: vstala jsem v 7 hodin
-rfl:   pass0:  impf: ráno se vstává v pět hodin  pf: ráno se vstalo v pět hodin

 3 
 ≈   impf: vracet se k životu  pf: vrátit se k životu (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1z mrtvých, z popela, z trosek
-example:    impf: pacient vstává z mrtvých  pf: pacient vstal z mrtvých
-rfl:   pass0:  impf: po takové operaci se doslova vstává z mrtvých  pf: doslova se vstane z mrtvých