vrážetimpf, vrazitpf

 1 
 ≈   impf: narážet; střetat se  pf: narazit; střetnout se
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:    impf: při chůzi vrážel do lidí; auta často vráží do svodidel; vrážel do něj loktem  pf: vrazil do dveří; auto vrazilo do svodidel; vrazil do něj loktem
-rfl:   pass0:  impf: vráželo se do lidí  pf: vrazilo se do něj ve dveřích
-rcp:   ACT-DIR3:  impf: často do sebe vráželi ve dveřích  pf: vrazili do sebe na ulici
-class:   contact

 2 
 ≈   impf: zarážet  pf: zarazit; vklínit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  BENtyp  
143
-example:    impf: vrážet kůly do země; vrážet klín mezi Německo a Rusko; vrážet si třísky do prstu  pf: vrazit kůl do země; vrazit si trn do paty
-rfl:   pass:  impf: kůly se vráží do země palicí  pf: klín se vrazí mezi dveře
-class:   location

 3 
 ≈  jen vrazitpf
vpadnout (idiom)
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:   vrazil do dveří
-rfl:   pass0: vrazilo se do dveří
-class:   motion

 4 
 ≈   impf: rychle dávat; vlepovat  pf: rychle dát; vlepit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: vrážel mu občas pár pohlavků  pf: vrazil mu facku
-rfl:   cor3:  impf: občas by si vrážel pár facek  pf: nejradši by si občas vrazil pár facek
pass:  impf: doma se mu občas vráželo pár facek  pf: občas se někomu vrazí pár pohlavků
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vráželi si pohlavky  pf: vrazili si několik pohlavků

 5 
 ≈   impf: prudce nasazovat  pf: prudce nasadit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  BENtyp  
143
-example:    impf: vrážel si klobouk prudce do čela  pf: vrazil si klobouk na hlavu
-rfl:   pass:  impf: klobouk se nevráží na hlavu jako hučka  pf: klobouk se vrazí na hlavu a jde se
-class:   location