vnímatimpf

 1 
 ≈  smyslově přijímat podněty
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
14,jak,zda,že,cont
-example:   vnímá chlapce / že chlapec přichází; už vnímá
-rfl:   pass: zrakové podněty se vnímají dříve než zvukové
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   perception

 2 
 ≈  smyslově přijímat podněty
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  MANNtyp  
14inf,jak,že
-example:   vnímá chlapce, jak se blíží
-control:   PAT
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   perception

 3 
 ≈  považovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14,žejako+4
-example:   vnímá syna jako soka; vnímá věci různě
-rfl:   pass: děti se v této společnosti vnímají jako zátěž
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   mental action

 4 
 ≈  považovat
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
14,že
-example:   vnímá tuto událost zbytečně tragicky
-rfl:   pass: tato událost se vnímá zbytečně tragicky
-class:   mental action