vězetimpf

 1 
 ≈  zůstávat (i v nepříjemném stavu); váznout; zdržovat se
-frame:   ACTobl  LOCobl  
1
-example:   kořeny stromu vězely metr pod zemí; ČR mnoha rysy stále ještě vězí oběma nohama v minulosti; Kde vězíš?
-rfl:   pass0: stále se vězelo oběma nohama v minulosti
-class:   location

 2 
 ≈  ukrývat se; skrývat se; spočívat v něčem (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1v+6,za+7
-example:   nevím, co v tom všem / za tím vším vězí; nikdo nevěděl, co v něm vězí; za vším vězí ďábel