vařit seimpf

 1 
 ≈  být ve varu
-frame:   ACTobl  
1
-example:   voda se vaří při 100°C

 2 
 ≈  být rozhněvaný / naštvaný (idiom)
-frame:   ACTobl  LOCobl  
1v+6
-example:   všechno se v něm vařilo