valitimpf, valívatiter

 1 
 ≈  přemísťovat (otáčením); koulet
-frame:   ACTobl  PATobl  DIRtyp  
14
-example:   valit balvan do kopce; Dunaj valí své vody nížinami (SSJČ)
-rfl:   pass: balvan se valí stovky metrů, než se může shodit z kopce
-class:   transport

 2 
 ≈  divit se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   valit oči / bulvy
-rfl:   pass: jen se na to valily oči

 3 
 ≈  klamat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   neval nás, tak to nemohlo být