uvidětpf

 1 
 ≈  pozorovat; shledat
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  LOCtyp  
14,jak,že,cont
-example:   uvidí perspektivu / chlapce / že chlapec přichází; uvidí sebe; uvidí dobře na protější budovu; uvidí na Petrovi únavu / že je unavený; uvidí na trhu zeleninu
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   perception

 2 
 ≈  pozorovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14inf,jak,že
-example:   uvidí chlapce přicházet / že přichází
-control:   PAT
-rcp:   ACT-PAT: uvidí se navzájem přicházet
-class:   perception

 3 
 ≈  potkat; setkat se
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
14
-example:   uviděl Petra na výstavě
-rcp:   ACT-PAT: uvidí se spolu na výstavě
-class:   social interaction

 4 
 ≈  dozvědět se; poznat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  
14,zda,že,cont
-example:   Uvidíme, co dokáží. Uvidíme, jak si s tím poradí. Uvidíte, že si s tím poradí.
-rfl:   pass: uvidí se, co dokáží

 5 
 ≈  považovat; nazírat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
14,že
-example:   uvidí věci různě / stejně (ale: jako Eva.CPR)
-class:   mental action

 6 
 ≈  chápat; interpretovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  REGobl  
14v+6
-example:   uvidí v tom různé věci
-class:   mental action